Disclaimer

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

De gegevens op deze website hebben wij met grootst mogelijke zorg opgesteld en wij doen er alles aan deze actueel te houden.

Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Wij, noch de uitgever, kunnen enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder deskundig advies wijzigen, stoppen of aanpassen van de bij u ingezette behandeling.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een rijksgediplomeerd behandelaar (zoals een huisarts, tandarts of psycholoog), maar is slechts een bron van algemene informatie.

Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst een (huis)arts, of bij gebitsproblemen een tandarts. Bij psychische problemen kan uw huisarts u doorverwijzen naar een bevoegde therapeut.

Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Privacy

Op deze website wordt uw privacy gerespecteerd.

Persoonsgegevens

Op deze website wordt geen enkel persoonlijk gegeven verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.